Naši sponzoři

Jsme velmi vděční za dary, které k nám od Vás přichází. Bez nich by naše činnost nebyla prakticky možná. Je pro nás velmi podstatná každá finanční i materiální podpora a velmi za ni děkujeme. 
 
Níže uvádíme naše milé sponzory: 
 
           

 Domečkov