Co je pro nás podstatné 

Je pro nás důležité, aby v naší školce panovalo bezpečné klima. Proto v dětech nepodporujeme soutěživost a srovnávání jakéhokoliv druhu. Vycházíme z přesvědčení, že každý jedinec má na světě své místo a všichni jsme jedineční se svými klady i zápory. 
 
Individuální přístup k dětem je v Lišákovi samozřejmostí. Menší kolektiv dětí různého věku usnadňuje průvodcům individuální přístup k dětem. V lesní školce nejsou učitelé, ale tzv. průvodci, kterým děti tykají. Průvodce je člověk, který děti provází dětstvím, nementoruje, ale je tělesně i duševně přítomen a připraven být k dispozici, pokud je žádán. Průvodce je pro dítě partnerem, nikoliv nadřízeným. 
 
V naší koncepci klademe zásadní důraz na princip Respektovat a být respektován, který vychází z předpokladu bezpečného prostředí pro kvalitní učení jakéhokoliv druhu.  Zkušenosti z tohoto výchovného principu naši průvodci získávají na kurzu Respektovat a být respektován (kurz výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností). 
 
Zdravé stravování je pro nás také podstatné. Stravovací návyky se tvoří již v dětském věku a správná výživa hraje klíčovou roli ve zdravém růstu dítěte a jeho kognitivním vývoji. Zdravý talíř je nová a zdravější varianta zastaralé výživové pyramidy. Složení talíře odpovídá moderním vědeckým poznatkům, ukazuje nejlepší cestu k udržení zdravého těla i hmotnosti a tvoří základ zdravotní prevence.