Lesní školka - co to je? 

 
Lesní školka je předškolní vzdělávací zařízení pro děti od 2,5 roku do 7 let. Děti v lesní školce tráví většinu času venku, a to za každého počasí. Mottem většiny lesních mateřských škol (LMŠ) je: "není špatné počasí, je jen špatné oblečení". Jako zázemí pak v lesní školce obvykle slouží mongolská jurta, mobilní domek, nebo maringotka. 
Děti v lesní školce tráví většinu času venku a zázemí používají pouze v případě velmi nepříznivého počasí, jako je například silný mráz. Přesto však na světě existují i lesní školky, které žádné zázemí nemají. Toalety jsou řešeny formou separačních kompostovatelných toalet. 
Vzdělávací program LMŠ je vázaný na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) tak, aby splňoval podmínky platné proběžné mateřské školy. Školní vzdělávací program (ŠVP) si každá mateřská škola vytváří sama tak, aby absolventi splnili očekávané výstupy dané RVP PV. 
Je mnoho cest vedoucích k jednomu cíli.