Lišákovi lidé

Jitka Mlázovská 

koordinátorka 

 

Mgr. Kateřina Nováková Kašparová 

hlavní pedagožka

Nápad založit v našem městě lesní školku vyvstal poté, co jsme zjistili, že naše děti jsou nejšťastnější, když jsou venku, neomezované zdmi budov. Myšlenka lesní školky, kde jsou děti většinu dne na čerstvém vzduchu, v přímém a intenzivním kontaktu s přírodou a jejími živly, nás chytla za srdce. Má cesta k Lišákovi vedla přes střední zemědělskou školu, střední sochařskou školu, jazykovou školu, kde jsem si zbudovala pevný pilíř anglického jazyka a pedagogickou fakutlu Univerzity Hradec Králové, kde jsem pilovala umění učitelství v oboru výtvarná výchova a anglický jazyk. Dětská společnost mi je natolik milá a blízká, že jsem ani při profesní odmlce nedokázala tuto dráhu zcela opustit a věnuji se dále dětem, které mě mnoho učí o sobě samé.

 

Veronika Kosinová 

průvodkyně

(toho času na rodičovské dovolené)

Z vlastní zkušenosti vím, že alternativní vzdělávání má smysl a příroda je pro děti ta nejlepší učitelka. Kombinací tohoto je LMŠ Lišákovo doupě. Její myšlenka je mi blízká a proto je mi tam dobře, když vidím, že je tam dobře i dětem. 

 

Pavel Sklenář (*1974)
Mám dvě děti, dvě ruce, dvě nohy, dvě oči,…a to vše používám k výchově toho nejmenšího, rok a půl
starého kloučka. Momentálně / rok 2016/ jsem na rodičovské dovolené, tudíž jsem v tříprocentní
skupině mužů, co se nebojí „zůstat doma“ s dítětem a převzít úlohu ženy. „Vyměnil jsem tedy sanitku
za zástěru“ a poznal, že žena tvrdý chleba má.
Celý můj život je o pobytu v přírodě. Jako instruktor horolezectví jsem se deset let podílel na
horoškolách a přivedl na svět nemalou hromádku horolezců a lezců.
Princip lesních školek mě byl vždy blízký a jsem rád, že se mohu jako průvodce aktivně zapojit
v Lišákovi. Přirozenou cestou a v přirozeném prostředí pomoci vychovávat děti a pomoci jim v jejich
začátcích. Ukázat jim nejen rozdíl mezi živou a počítačovou myší, ale hlavně pochopit naši úlohu na
tomto světě. Vzájemné respektování mezi lidmi – ať už mezi dospělým, či dítětem anebo člověkem a
přírodou je důležité k další cestě životem.
Je to vzdělání i pro moji maličkost. Je ještě mnoho věcí, kterým se mohu naučit od té malé, čisté a
radostné dětské duše.
Jsem aktivním včelařem a chci i skrze včely naučit děti citu k přírodě. Naslouchat včelám, je dobrý
začátek k naslouchání po celý život.
Věnuji se kovářství a odlévání bronzu, takže si cestu k pochopení různých elementů osaháme na
vlastní ruce. Není nic hezčího, než předat tradiční řemesla dál, a pozorovat, jak se vše vyvíjí. Poznat,
jak funguje země, voda, vzduch a oheň. A to ne přes Disney channel, ale reálně a na své vlastní oči.

DiS. Barbora Tmějová

průvodkyně

Jako matka dvou malých synů si myslím, že děti se rodí s bezmeznou důvěrou v život. Je mi proto ctí, že v roli průvodce v lesní školce mohu s dětmi tento pocit sdílet a nadále si ho pěstovat i v sobě. Děti taky mají schopnost žasnout, která se nám občas pod nánosem všednodenních starostí ztrácí. Úžas a touha po vědění je dle mého jedním z hnacích motorů lidské existence. Myslím si, že v prostředí lesní školky je pro tyto pocity skutečně živná půda:). A díky za to!

MUDr. Petr Kašpar 

průvodce

Před časem mě Kačka vyzvala, zda bych nebyl ochoten zaskočit za jiného průvodce. Po chvilce zvažování jsem si troufnul. Koneckonců, nebudu tam sám. A mě se to moc líbilo. Vždy jsem si rozměl s předškolními dětmi. Jsou bezprstřední, nezáludné, zvídavé. Taky jsem měl vždycky dojem, že mě taky berou. V té době odcházel z průvodcovství Pavel Sklenář, tak jsem tak nějak vplul přirozeně mezi ostatní průvodce. Nabíjí mne to a snad i dětem můžu být užitečný.

 

Zuzana Hubáčková 

průvodkyně