Stravování

Jídlo tvoří základ našeho života. Vzdělávací zařízení mají jedinečnou příležitost pomoci dětem pochopit, co je opravdové jídlo a poskytnout jim praktické životní dovednosti v oblasti stravování. Znalosti, které děti získávají o jídle, stejně tak jako jídlo, které školy a školky nabízejí na svačiny a obědy, pomáhají vytvářet kulturu zdravého stravování.

Zamýšlíme se nad kulturou stravování dětí, protože chceme:

  • zdravé děti
  • vychovat potravinově gramotné lidi
  • aktivní místní spoečenství
  • podporovat udržitelné zemědělství
  • zdravé životní prostředí

V naší školce dětem vaříme z regionálních surovin a dbáme na kvalitu potravin. Podporujeme výrobce, kteří produkují potraviny s "bio" certifikací.  Strava vychází z nové a zdravější varianty výživové pyramidy zvané "zdravý talíř". 

Zapojili jsme se do projektu Skutečně zdravá školka a plně ho podporujeme. Jsme přesvědčeni, že osvěta v oblasti stravování by měla vycházet právě ze školek a škol. Skutečně zdarvá škola je projekt, který se snaží aktualizovat výživová doporučení pro školy a školky.